LubosLukac.sk

Ľuboš Lukáč
Celoslovenská iniciatíva
Rozumieme nadaným
Osobná webová stránka

Učiteľ, špeciálny pedagóg, logopéd
Odborný metodik - vzdelávanie nadaných žiakov
Prejsť na obsah
Organizátor projektov a aktivít celoslovenskej iniciatívy Rozumieme nadaným, ktorá je určená nadaným deťom, žiakom základných škôl, študentom gymnázií a stredných škôl.

Učiteľ a školský špeciálny pedagóg na základnej škole v Prešove, školský logopéd a odborný metodik pre vzdelávanie nadaných detí v Centre pedagogicko-psychologického poradenstva a prevencie v Sabinove.

Organizátor odborných seminárov Rozumieme nadaným - určené učiteľom, odborným zamestnancom centier, rodičom žiakov, študentom vysokých škôl.

Zakladateľ prvého Klubu nadaných detí na Slovensku, ktorý je mimoškolským projektom vzdelávania nadaných detí.
____________________________________________
„Čarovanie“ s vodou sa stalo predmetom stretnutia členov Klubu nadaných detí z Prešova. Náučné a zábavné vodné experimenty uspokojili fyzikálnu zvedavosť.
Kto sa hrá – nehnevá! Jednoduché pokusy zaujali nadané deti. Októbrové stretnutie nadaných školákov bolo plné vodných experimentov. Nadané deti sa oboznámili s chodiacou vodou, tornádom vo fľaši, „čarovaním“ s teplou a studenou vodou či hustotou kvapalín. Úvod stretnutia bol venovaný rozvoju slovnej zásoby. Súčasťou stretnutí nadaných školákov je podnietiť záujem detí o komunikáciu, schopnosti komunikovať, vyjadrovať svoje myšlienky, názory a postoje. Úlohou detí bolo nachádzať slová, ktoré sa spájajú s vodou, riekami, oceánmi. Samotné experimenty si zúčastnení najprv predstavili spoločne, ...
____________________________________________
Nádherné farby jesene fascinovali prešovské nadané deti k umeleckým dielam. Žltá, oranžová, červená, či hnedá sa dostali do popredia neopísateľnej hry farieb jesenných listov.
Stretnutie členov z Klubu nadaných detí v Prešove bolo plné pestrofarebných odtieňov opadaného lístia. Farby jesene učarovali deťom, ktoré prírodný materiál využili na výrobu jedinečných prác. Príroda okolo nás, moderný život súčasnej generácie a množstvo ďalších námetov tvorilo základ krásnych prác malých umelcov. Nechýbalo zdôvodnenie zmeny farieb listov na jeseň. Celý mechanizmus zmeny farby listov, opadávania, či vstupu do vegetačného pokoja je zložitý kolobeh rôznych reakcií. Látky, ktoré sa v listoch nachádzali počas slnečných dní, teraz prechádzajú do konárov, kmeňa a koreňov.
____________________________________________
Nadaní školáci z Klubu nadaných detí v Prešove sa úspešne zapojili do projektu Malý princ. Cestovateľské zážitky malého chlapca obohatili zaujímavé aktivity sprevádzané hudobným príbehom.
Jesenné stretnutie nadaných detí z Prešova bolo venované Malému princovi. Prostredníctvom príbehu prepracovaného do hudobnej podoby sa deti vydali na poznávaciu cestu. Životný príbeh Malého princa do hudobnej podoby prepracovala dvojica autorov Henrich a Tedea. Jednotlivé hudobné príbehy nahovorili a naspievali známe slovenské osobnosti hudobnej scény. Richard Müller sa podieľal na realizácii hudobného spracovania príbehu Malého princa. Realizácia jednotlivých aktivít nadané deti zaujala. Súčasťou spoznávania bola liečba hudbou, rozvíjanie tvorivého myslenia, hra s cudzími slovami, kresba/maľba, ...
____________________________________________
Dve desiatky svetových architektonických skvostov vytvorili žiaci v Prešove. Zaujímavé vyučovanie realizovali prostredníctvom projektu „Kto sa hrá – nehnevá“. Vyučovanie v predmete obohatenie prinieslo okrem spoznávania svetových stavieb i rozvoj fantázie, jemnej motoriky, logického myslenia a v neposlednom rade i štúdia množstva historických faktov, obrazových materiálov a dokumentov.
Celoročné spoznávanie svetovej architektúry prešovských školákov tvorí v súčasnosti 5931 dielikov stavebnice lega v takmer dvoch desiatkach stavieb. Architektonickú podstatu New Yorku zobrazuje ikonická budovu Flatiron, budova Chrysler, mrakodrap Empire State Building, veža svetového obchodného centra a Socha slobody. Nádhernú scenériu Benátok tvorí most Rialto, bazilika svätého Marka, ...
Osobná webová stránka
KONTAKT
Created with WebSite X5
luboslukac.sk
Ľuboš Lukáč, Tel. č.: 0918 640 971
Email: nadanedieta@gmail.com
Rozumieme nadaným
Návrat na obsah