luboslukac.sk

Prejsť na obsah

Hlavná ponuka:

Mgr. Ľuboš Lukáč

Absolvent Pedagogickej fakulty Prešovskej univerzity v Prešove štúdijných odborov: učiteľstvo pre 1. stupeň základnej školy a školská logopédia, anglický jazyk, učiteľstvo pre špeciálne školy v špecializácii - pedagogika psychosociálne narušených.


Učiteľ, školský špeciálny pedagóg, školský logopéd

_____________________________________________________________________________________________________________

Štvrtáci z Prešova spoznávajú kraj
Žiaci štvrtého ročníka z triedy pre nadané deti spoznávajú Prešovský kraj. Prezentácie, encyklopédie, ...

Štartuje Malá Logická Olympiáda určená predškolákom
Druhý ročníkom odštartovala celoslovenská súťaž určená predškolákom!

Mať čisté ruky nie je veľká veda
Umývanie rúk môže zabrániť vzniku a šíreniu infekcií. Zvlášť v jesennom období je potrebné dbať na zvýšenú hygienu.

Jakub v krajine tulipánov
Holandsko, krajina tulipánov, bicyklov a veterných mlynov. Krajinu Európskej únie, nachádzajúcu sa v západnej Európe ...

Jesenné hry s lístím v Klube nadaných detí Prešov
Pestrofarebné odtiene popadaného lístia je charakteristické pre jesenné obdobie. Fantáziu, ...

Úžasné spomienky starých rodičov
Kampaň za ustanovenie sviatku starých rodičov sa začala v roku 1970, no oficiálne bol vyhlásený ...

Štvrtáci rozvíjajú logické myslenie a pamäť
Zápalkové úlohy, číselné kódy, logické postupnosti, kocky umiestnené v priestore, skladanie ...

Nadané deti spoznávali praveké zvieratá
Objavenie prvých predstaviteľov ľudského rodu, vznik a vývoj živočíšnych druhov, ...

Nadaní žiaci navštívili Európsky parlament
Nadaní žiaci z Prešova, Levoče a Bardejova vycestovali za spoznávaním európskych inštitúcií.

Na co še bavia našo "slovenske" dzeci
Nárečia sú oporami spisovného jazyka. Učia nás vidieť, obdivovať a ctiť. Každá dedina by mala mať ...

Vieme podchytiť a rozvíjať nadanie!
Nadaným žiakom sa venujú celé roky, vzdelávajú a vychovávajú, nadanie a talent sú pre nich výzvou.

11 rokov v triedach pre nadaných žiakov
So štartom nového roka 2016 prichádza aj môj jedenásty rok strávený v triedach pre intelektovo nadaných žiakov.

Moje projekty
Celoslovenská iniciatíva
Rozumieme nadaným (Nadané dieťa, Mladý fotograf, Fotografia očami detí, IQ kids, Logická olympiáda žiakov so všeobecným intelektovým nadaním, Klub nadaných detí, Výlety za päťku: Spoznávame Prešovský kraj, Kto sa hrá - nehnevá, lego svetová architektúra, Týždeň netradičných foriem vyučovania, Deti v sieti (špecializovaný plán edukácie nadaných), Gauss a jeho geniálna matematika, IQ Škola v prírode Vysoké Tatry, Návrh rozpočtu Nadánie, Maľované dejiny osídľovania, Putovanie históriou (čítanie povestí), Čítanie kníh, Tréning koncentrácie, IQáčik - logické sústredenie, Do školy bez desiaty, Malá Logická Olympiáda (určená predškolákom), Aké povolanie majú moji rodičia, Výlety mladých fotografov, My sme tu doma (spoznávanie mesta Prešov - 40 miest v meste), Vytvorme filmový dokument, Novinárska škola Patrika Hermana, Autisti nepatria do autu, Talent regiónu Šariš, Cesta z mesta, Rodičia čítajú, deti počúvajú a tvoria, Moja trieda, moja škola, Ako tvoriť a prezentovať ročníkové práce, Spoznávame Vysoké Tatry (10 víkendov vo Vysokých Tatrách), Týždeň zábavnej výučby, Detský Vianočný Kvíz, Odborný seminár Rozumieme nadaným, Príbeh o skutočnej hodnote života, Zázračná cesta Nilsa Holgerssona, Talent camp, FOD camp, Záhadné postavy našich dejín, Netradičné športové disciplíny, Čítame radi, Krajiny Európskej únie, Tvoríme planéty, Rozprávam správne (logopédia v mladšom školskom veku), Piesne Paľa Hammela na hodine slovenčiny, Výlety do Bratislavy (múzeá, návšteva prezidenta, návšteva NR SR), Každý máme svojho anjela, Škola kreatívnych energických racionálnych osobností, Anglická matematika, Diela klasikov slovenskej literatúry, List ministrovi životného prostredia, List ministrovi školstva, Ako si poradiť s pravopisom, Šľahačková princezná, Malý princ s Richardom Mullerom, S mladými športovcami (nielen) o imunite, Čitateľský workshop pre stredoškolákov, Tajomná loď, Imunitný deň, Möbiov pásik, ...

Som autorom a organizátorom celoslovenských projektov (súťaží, aktivít, konferencií, seminárov, ...) pre deti a mládež, ale aj dospelých. Pôsobím ako učiteľ a školský špeciálny pedagóg na základnej škole na Šmeralovej ulici v Prešove, a ako školský logopéd v centre pedagogicko-psychologického poradenstva a prevencie v Sabinove. Od roku 2006 sa venujem výchove a vzdelávaniu žiakov so všeobecným intelektovým nadaním. Moja práca je zároveň mojou záľubou, preto som časom vytvoril aj niekoľko informačných portálov venujúcich sa problematike nadaných detí. Medzi významné projekty možno s určitosťou zaradiť celoslovenskú Logickú olympiádu pre intelektovo nadané deti, či zriadenie prvého Klubu nadaných detí na Slovensku (samozrejme v Prešove). Nadané deti tvoria rôznorodú skupinu, preto som organizátorom mnohých projektov, v ktorých majú deti a mládež možnosť prejaviť to svoje nadanie, svoj talent. Medzi úspešné projekty patrí aj "moja" Fotografia očami detí, projekt, do ktorého sa počas 8 rokov zapojilo viac ako 17000 detí z celého Slovenska.

 
Návrat na obsah | Návrat do hlavnej ponuky