LubosLukac.sk

Ľuboš Lukáč
Celoslovenská iniciatíva
Rozumieme nadaným
Osobná webová stránka

Učiteľ, špeciálny pedagóg, logopéd
Odborný metodik - vzdelávanie nadaných žiakov
Prejsť na obsah
Organizátor projektov a aktivít celoslovenskej iniciatívy Rozumieme nadaným, ktorá je určená nadaným deťom, žiakom základných škôl, študentom gymnázií a stredných škôl.

Učiteľ a školský špeciálny pedagóg na základnej škole v Prešove, školský logopéd a odborný metodik pre vzdelávanie nadaných detí v Centre pedagogicko-psychologického poradenstva a prevencie v Sabinove.

Organizátor odborných seminárov Rozumieme nadaným - určené učiteľom, odborným zamestnancom centier, rodičom žiakov, študentom vysokých škôl.

Zakladateľ prvého Klubu nadaných detí na Slovensku, ktorý je mimoškolským projektom vzdelávania nadaných detí.
____________________________________________
Septembrové stretnutie školákov z Klubu nadaných detí v Prešove bolo zamerané na rozvoj reči a komunikačné techniky. Komunikatívnosť intelektovo nadaných detí overili rôzne zaujímavé komunikačné situácie.
Komunikácia a komunikačné zručnosti sú dôležité. Využívame ich vo všetkých sférach života, najmä tam, kde sa stretávame s ľuďmi. Efektívne komunikovať znamená lepšie si rozumieť, rešpektovať, skvalitňovať medziľudské vzťahy. Nadané deti z Klubu nadaných detí v Prešove si projekt komunikácie overili na vlastnej „koži“. Ten pozostával z rozcvičky na „neostro“, udržiavaniu očného kontaktu s ostatnými účastníkmi komunikácie, bojom s trémou, či vyjadrovaní sa k „veci“.
Zaujali jednotlivé situačné scénky, v ktorých školáci predviedli komunikačné zdatnosti.
____________________________________________
S novým školským rokom sa otvorili brány súkromného Klubu nadaných detí v Prešove. V poradí (už) šiesty ročník existencie mimoškolského vzdelávania nadaných detí predstavil päťdesiatke členov „sladkú tému“, ku ktorej majú blízko deti i dospelí. Motívom sa stal Medzinárodný deň čokolády.
Trinásteho septembra oslavuje svoj sviatok čokoláda. Sladkú pochúťku obľubujú (s istotou) všetky deti. Deti z Klubu nadaných detí v Prešove zaujímal najmä pôvod čokolády. Zaujímavosťou je, že samotnú čokoládu neobjavili ľudia, ale opice! Tie si rady pochutnávali na semenách kakaových bôbov. Keď pôvodní obyvatelia, indiáni, zistili, aký sladký poklad im príroda poskytuje – dopriali si. Bôby začali byť také vzácne, že v určitom období slúžili ako platidlo a mali vysokú cenu.
____________________________________________
Logické sústredenie je určené nadaným žiakom základných škôl. Prihlásiť školu (žiakov) môže riaditeľ školy - najneskôr v septembri príslušného školského roka. Logické sústredenie (IQÁČIK) sa uskutoční v dňoch 28.-30. septembra 2018.
Logické sústredenie je projekt celoslovenskej iniciatívy Rozumieme nadaným a je určené nadaným žiakom základných škôl. 3-dňové sústredenie sa uskutoční na Zelenom brehu (Sigord pri Prešove). Na účastníkov (zaregistrovaných žiakov) čaká množstvo prekvapení, zaujímavostí, krásny program. Ranné rozcvičky, komunitné raňajky, zaujímavosti z oblasti fyziky, chémie, tvorivé čítanie, detské divadielko, cvičenia zamerané na komunikáciu a reč, či programovanie robotov, netradičných hračiek, športové dopoludnie, ...
____________________________________________
Celoslovenská iniciatíva Rozumieme nadaným ohlásila nové projekty, ktoré sú v novom školskom roku (2018/2019) určené nadaným žiakom základných a stredných škôl. Zaujímavý projekt Centra pedagogicko-psychologického poradenstva a prevencie v Sabinove si obľúbili žiaci, učitelia, rodičia žiakov, či študenti vysokých škôl.
Štvrtý ročník organizácie množstva projektov a aktivít pre nadané deti celoslovenskej iniciatívy Rozumieme nadaným zaujme už na začiatku školského roka. Štrnásť projektov pre nadaných žiakov a desiatky aktivít sa uskutočnia v priebehu školského roka, víkendov a prázdninových dní.
Klub nadaných detí otvára svoje brány po šiestykrát. Cieľom činnosti je podchytiť skupinu nadaných detí už v rannom veku a poskytnúť im nadštandardný rozvoj a rozširovanie obzorov.
Osobná webová stránka
KONTAKT
Created with WebSite X5
luboslukac.sk
Ľuboš Lukáč, Tel. č.: 0918 640 971
Email: nadanedieta@gmail.com
Rozumieme nadaným
Návrat na obsah