luboslukac.sk

Prejsť na obsah

Hlavná ponuka:

Mgr. Ľuboš Lukáč

Absolvent Pedagogickej fakulty Prešovskej univerzity v Prešove štúdijných odborov: učiteľstvo pre 1. stupeň základnej školy a školská logopédia, anglický jazyk, učiteľstvo pre špeciálne školy v špecializácii - pedagogika psychosociálne narušených.


Učiteľ, školský špeciálny pedagóg, školský logopéd

_____________________________________________________________________________________________________________

Začína sa nová sezóna detského kvízu v Prešove
Mimoriadne úspešným sa stal v minulom školskom roku zábavno-súťažný kvíz určený žiakom základných škôl.

Prešov má prvý Klub nadaných detí na Slovensku
Historicky prvý Klub nadaných detí na Slovensku vznikol v Prešove už v roku 2013.

Deti športovali na netradičných športových hrách
Vyučovanie v triedach vymenili za netradičné pohybové a športové hry.

Štvrtáci navrhli pravidlá školy
Vlastný vnútorný poriadok školy zohľadňujúci práva i povinností žiakov, rodičov a učiteľov navrhli žiaci štvrtého ...

Poznáme Naj webové stránky prešovských škôl
V
úvode školského roka 2016/2017 sa v rámci projektu IQkids uskutočnila zaujímavá akcia.

LOGICO zaujal nadaných štvrtákov
Ideálnou kombináciou zábavy, hry a učenia zároveň je LOGICO. Inovačný vzdelávací systém využívajú ...

Učitelia z Prešova založili Klub nadaných detí
Zakladatelia prvého a jedinečného Klubu nadaných detí Prešov založili „spolok“ už v roku 2013.

Vieme podchytiť a rozvíjať nadanie!
Nadaným žiakom sa venujú celé roky, vzdelávajú a vychovávajú, nadanie a talent sú pre nich výzvou.

Bohatá ponuka aktivít projektu Mladý fotograf
V školskom roku 2016/2017 sa žiaci (opäť) zapoja do aktivít projektu Mladý fotograf. Zoznam mimoškolských ...

V novom školskom roku s Logico
V novom školskom roku bude súčasťou vyučovania štvrtákov inovačný vzdelávací systém Logico. Ideálna kombinácia zábavy, hry a učenia.

FaxCopy podporí prešovské nadané deti
V novom školskom roku 2016/2017 nám spoločnosť FaxCopy a.s. daruje xerografický papier určený na aktivity počas celého roka.

11 rokov v triedach pre nadaných žiakov
So štartom nového roka 2016 prichádza aj môj jedenásty rok strávený v triedach pre intelektovo nadaných žiakov. Pomerne rýchlo ubehli ...

Moje projekty
Celoslovenská iniciatíva
Rozumieme nadaným (Nadané dieťa, Mladý fotograf, Fotografia očami detí, IQ kids, Logická olympiáda žiakov so všeobecným intelektovým nadaním, Klub nadaných detí, Výlety za päťku: Spoznávame Prešovský kraj, Kto sa hrá - nehnevá, lego svetová architektúra, Týždeň netradičných foriem vyučovania, Deti v sieti (špecializovaný plán edukácie nadaných), Gauss a jeho geniálna matematika, IQ Škola v prírode Vysoké Tatry, Návrh rozpočtu Nadánie, Maľované dejiny osídľovania, Putovanie históriou (čítanie povestí), Čítanie kníh, Tréning koncentrácie, IQáčik - logické sústredenie, Do školy bez desiaty, Malá Logická Olympiáda (určená predškolákom), Aké povolanie majú moji rodičia, Výlety mladých fotografov, My sme tu doma (spoznávanie mesta Prešov - 40 miest v meste), Vytvorme filmový dokument, Novinárska škola Patrika Hermana, Autisti nepatria do autu, Talent regiónu Šariš, Cesta z mesta, Rodičia čítajú, deti počúvajú a tvoria, Moja trieda, moja škola, Ako tvoriť a prezentovať ročníkové práce, Spoznávame Vysoké Tatry (10 víkendov vo Vysokých Tatrách), Týždeň zábavnej výučby, Detský Vianočný Kvíz, Odborný seminár Rozumieme nadaným, Príbeh o skutočnej hodnote života, Zázračná cesta Nilsa Holgerssona, Talent camp, FOD camp, Záhadné postavy našich dejín, Netradičné športové disciplíny, Čítame radi, Krajiny Európskej únie, Tvoríme planéty, Rozprávam správne (logopédia v mladšom školskom veku), Piesne Paľa Hammela na hodine slovenčiny, Výlety do Bratislavy (múzeá, návšteva prezidenta, návšteva NR SR), Každý máme svojho anjela, Škola kreatívnych energických racionálnych osobností, Anglická matematika, Diela klasikov slovenskej literatúry, List ministrovi životného prostredia, List ministrovi školstva, Ako si poradiť s pravopisom, Šľahačková princezná, Malý princ s Richardom Mullerom, S mladými športovcami (nielen) o imunite, Čitateľský workshop pre stredoškolákov, Tajomná loď, Imunitný deň, Möbiov pásik, ...

Som autorom a organizátorom celoslovenských projektov (súťaží, aktivít, konferencií, seminárov, ...) pre deti a mládež, ale aj dospelých. Pôsobím ako učiteľ a školský špeciálny pedagóg na základnej škole na Šmeralovej ulici v Prešove, a ako školský logopéd v centre pedagogicko-psychologického poradenstva a prevencie v Sabinove. Od roku 2006 sa venujem výchove a vzdelávaniu žiakov so všeobecným intelektovým nadaním. Moja práca je zároveň mojou záľubou, preto som časom vytvoril aj niekoľko informačných portálov venujúcich sa problematike nadaných detí. Medzi významné projekty možno s určitosťou zaradiť celoslovenskú Logickú olympiádu pre intelektovo nadané deti, či zriadenie prvého Klubu nadaných detí na Slovensku (samozrejme v Prešove). Nadané deti tvoria rôznorodú skupinu, preto som organizátorom mnohých projektov, v ktorých majú deti a mládež možnosť prejaviť to svoje nadanie, svoj talent. Medzi úspešné projekty patrí aj "moja" Fotografia očami detí, projekt, do ktorého sa počas 8 rokov zapojilo viac ako 17000 detí z celého Slovenska.

 
Návrat na obsah | Návrat do hlavnej ponuky