luboslukac.sk

Prejsť na obsah

Hlavná ponuka:

Absolvent Pedagogickej fakulty Prešovskej univerzity v Prešove štúdijných odborov: učiteľstvo pre 1. stupeň základnej školy a školská logopédia, anglický jazyk, učiteľstvo pre špeciálne školy v špecializácii - pedagogika psychosociálne narušených.

Učiteľ, školský špeciálny pedagóg, školský logopéd


Autor a organizátor celoslovenských iniciatívy Rozumieme nadaným a projektov
(súťaží, aktivít, konferencií, seminárov, ...) pre deti a mládež, ale aj dospelých. Učiteľ a školský špeciálny pedagóg na základnej škole na Šmeralovej ulici v Prešove, a ako školský logopéd v Centre pedagogicko-psychologického poradenstva a prevencie v Sabinove.

Od roku 2006 sa venuje výchove a vzdelávaniu žiakov so všeobecným intelektovým nadaním. Medzi významné projekty možno s určitosťou zaradiť celoslovenskú Logickú olympiádu pre intelektovo nadané deti, aktivity pre mladých fotografov Mladyfotograf.sk, zriadenie prvého Klubu nadaných detí na Slovensku (samozrejme v Prešove), portál nadaných a talentovaných IQkids, fotografická súťaž Fotografia očami detí a celoslovenská iniciatíva Rozumieme nadaným.

_____________

Nadané a talentované deti z Prešova spoznávali Štrasburg
Októbrový výlet zameraný na spoznávanie významných európskych inštitúcií v Štrasburgu ...

Prešovská primátorka navštívila deti v Klube nadaných detí
Októbrové stretnutie prešovských nadaných detí bolo venované rozvíjaniu fantázie, výtvarnej tvorivosti a spolupráce.

Logico - hra, zábava a učenie
LOGICO je ideálnou kombináciou zábavy, hry a učenia sa zároveň. Pre deti/žiakov je to veľmi významný moment, lebo pri riešení úloh z jednotlivých kariet zažívajú zábavu ...

Spevák Richard Müller pozval víťazku FOD na svoj koncert
Víťazka 11. ročníka celoslovenskej internetovej súťaže FOD Soňa Polláková sa zúčastnila ...

V Klube nadaných detí Prešov spoznali čaro fotografie
Posledné septembrové stretnutie členov Klubu nadaných detí Prešov bolo venované fotografii.

Seminár ND - Nadaný žiak vo výchovno-vzdelávacom procese
Organizátori celoslovenskej iniciatívy Rozumieme nadaným prišli v novom školskom roku ...

Peter Kocák previedol nadané deti umením čínskej kaligrafie
Septembrové stretnutie prešovských nadaných detí sa nieslo v znamení ...

Nadaní žiaci programovali robotické hračky
Logické uvažovanie, vytváranie návodov a programov, spoznávanie digitálnych technológií ...

Nadané deti z Humenného sa stretli na logickom sústredení
Nadané deti z Humenného sa stretli na logickom sústredení, ktoré pre ne pripravili učitelia ...

Primátorka mesta Prešov sa zaujíma o aktivity pre nadaných žiakov
Aktivity prevého Klubu nadaných detí na Slovensku boli predstavené prešovskej primátorke Ing. A. Turčanovej ...

Dieťa vzdelávané iba školou je nevzdelané dieťa
Iniciatíva Rozumieme nadaným vychádza z poznania dôležitosti realizácie výchovno-vzdelávacieho ...

13 rokov v triedach pre nadaných žiakov
V triedach pre žiakov so všeobecným intelektovým nadaním učím už trinásť rokov.

 
Návrat na obsah | Návrat do hlavnej ponuky