luboslukac.sk

Prejsť na obsah

Hlavná ponuka:

Mgr. Ľuboš Lukáč

Absolvent Pedagogickej fakulty Prešovskej univerzity v Prešove štúdijných odborov: učiteľstvo pre 1. stupeň základnej školy a školská logopédia, anglický jazyk, učiteľstvo pre špeciálne školy v špecializácii - pedagogika psychosociálne narušených.


Učiteľ, školský špeciálny pedagóg, školský logopéd

_____________________________________________________________________________________________________________

Zvieratká z papiera ovládli Klub nadaných detí Prešov
Premenu listov papiera prekladaním na zmysluplný objekt si vyskúšali nadaní školáci z Klubu ...

Stretnutia členov KND Prešov
Poplatok za prenájom priestorov školy platí zakladateľ Klubu nadaných detí Prešov - Mgr. Ľuboš Lukáč ...

Finále súťaže Talent základných škôl regiónu Šariš
Finálové kolo súťaže Talent základných škôl regiónu Šariš sa uskutoční ...

Céčka zažili veľký boom v KND Prešov
Plastové výlisky, ktoré boli pôvodne súčasťou záclon, či dekoračných závesov patrili medzi obľúbené ...

Odchovanec Juventusu Turín v Prešove!
Futbalovým sviatkom bola pre žiakov zo základnej školy na Šmeralovej ulici v Prešove návšteva ...

Predškoláci súťažia v Malej Logickej Olympiáde
Po vlaňajšom úspechu odštartovala v týchto dňoch Malá Logická Olympiáda. Druhý ročník súťaže ...

"Nepotrebné" veci požívajú na výrobu nových
Recyklovať a znova používať veci sa učia nadaní žiaci zo základnej školy na Šmeralovej ulici v Prešove.

Vyhlásili súťaž Talent základných škôl regiónu Šariš
Internetový portál IQkids.sk vyhlasuje súťaž pre žiakov základných škôl ...

Prešovské nadané deti v SKY Rádiu
P
rešovskí nadaní žiaci 3. a 4. ročníka zo základnej školy na Šmeralovej ulici v Prešove navštívili „božské rádio" SKY.

Klub nadaných detí Prešov
Na základe bohatých skúseností so vzdelávaním a výchovou nadaných detí je pre členov Klubu nadaných detí Prešov ...

Vieme podchytiť a rozvíjať nadanie!
Nadaným žiakom sa venujú celé roky, vzdelávajú a vychovávajú, nadanie a talent sú pre nich výzvou.

11 rokov v triedach pre nadaných žiakov
So štartom nového roka 2016 prichádza aj môj jedenásty rok strávený v triedach pre intelektovo nadaných žiakov.

Moje projekty

Celoslovenská iniciatíva Rozumieme nadaným (Nadané dieťa, Mladý fotograf, Fotografia očami detí, IQ kids, Logická olympiáda žiakov so všeobecným intelektovým nadaním, Klub nadaných detí, Výlety za päťku: Spoznávame Prešovský kraj, Po stopách Charlesa Dickensa, Staň sa konšktruktérom - Merkur, Komunikácia a reč, Talent základných škôl mesta Prešov, Žime zdravo, Kto sa hrá - nehnevá, lego svetová architektúra, Týždeň netradičných foriem vyučovania), Akí sú ľudia, taká je diskusia, Deti v sieti (špecializovaný plán edukácie nadaných), Na co še bavia naše "slovenské" dzeci, Gauss a jeho geniálna matematika, IQ Škola v prírode Vysoké Tatry, Návrh rozpočtu Nadánie, Maľované dejiny osídľovania, Putovanie históriou (čítanie povestí), Čítanie kníh, Tréning koncentrácie, IQáčik - logické sústredenie, Do školy bez desiaty, Malá Logická Olympiáda (určená predškolákom), Aké povolanie majú moji rodičia, Výlety mladých fotografov, My sme tu doma (spoznávanie mesta Prešov - 40 miest v meste), Vytvorme filmový dokument, Novinárska škola Patrika Hermana, Autisti nepatria do autu, Talent regiónu Šariš, Cesta z mesta, Rodičia čítajú, deti počúvajú a tvoria, Moja trieda, moja škola, Ako tvoriť a prezentovať ročníkové práce, Spoznávame Vysoké Tatry (10 víkendov vo Vysokých Tatrách), Týždeň zábavnej výučby, Detský Vianočný Kvíz, Odborný seminár Rozumieme nadaným, Príbeh o skutočnej hodnote života, Zázračná cesta Nilsa Holgerssona, Talent camp, FOD camp, Záhadné postavy našich dejín, Netradičné športové disciplíny, Čítame radi, Krajiny Európskej únie, Tvoríme planéty, Rozprávam správne (logopédia v mladšom školskom veku), Piesne Paľa Hammela na hodine slovenčiny, Výlety do Bratislavy (múzeá, návšteva prezidenta, návšteva NR SR), Každý máme svojho anjela, Škola kreatívnych energických racionálnych osobností, Anglická matematika, Diela klasikov slovenskej literatúry, List ministrovi životného prostredia, List ministrovi školstva, Ako si poradiť s pravopisom, Šľahačková princezná, Malý princ s Richardom Mullerom, S mladými športovcami (nielen) o imunite, Čitateľský workshop pre stredoškolákov, Tajomná loď, Imunitný deň, Möbiov pásik, ...

Som autorom a organizátorom celoslovenských projektov (súťaží, aktivít, konferencií, seminárov, ...) pre deti a mládež, ale aj dospelých. Pôsobím ako učiteľ a školský špeciálny pedagóg na základnej škole na Šmeralovej ulici v Prešove, a ako školský logopéd v centre pedagogicko-psychologického poradenstva a prevencie v Sabinove. Od roku 2006 sa venujem výchove a vzdelávaniu žiakov so všeobecným intelektovým nadaním. Moja práca je zároveň mojou záľubou, preto som časom vytvoril aj niekoľko informačných portálov venujúcich sa problematike nadaných detí. Medzi významné projekty možno s určitosťou zaradiť celoslovenskú Logickú olympiádu pre intelektovo nadané deti, či zriadenie prvého Klubu nadaných detí na Slovensku (samozrejme v Prešove). Nadané deti tvoria rôznorodú skupinu, preto som organizátorom mnohých projektov, v ktorých majú deti a mládež možnosť prejaviť to svoje nadanie, svoj talent. Medzi úspešné projekty patrí aj "moja" Fotografia očami detí, projekt, do ktorého sa počas 10 rokov zapojilo viac ako 18 500 detí z celého Slovenska.

 
Návrat na obsah | Návrat do hlavnej ponuky