luboslukac.sk

Prejsť na obsah

Hlavná ponuka:

Absolvent Pedagogickej fakulty Prešovskej univerzity v Prešove štúdijných odborov: učiteľstvo pre 1. stupeň základnej školy a školská logopédia, anglický jazyk, učiteľstvo pre špeciálne školy v špecializácii - pedagogika psychosociálne narušených.

Učiteľ, školský špeciálny pedagóg, školský logopéd


Autor a organizátor celoslovenských iniciatívy Rozumieme nadaným a projektov
(súťaží, aktivít, konferencií, seminárov, ...) pre deti a mládež, ale aj dospelých. Učiteľ a školský špeciálny pedagóg na základnej škole na Šmeralovej ulici v Prešove, a ako školský logopéd v Centre pedagogicko-psychologického poradenstva a prevencie v Sabinove.

Od roku 2006 sa venuje výchove a vzdelávaniu žiakov so všeobecným intelektovým nadaním. Medzi významné projekty možno s určitosťou zaradiť celoslovenskú Logickú olympiádu pre intelektovo nadané deti, aktivity pre mladých fotografov Mladyfotograf.sk, zriadenie prvého Klubu nadaných detí na Slovensku (samozrejme v Prešove), portál nadaných a talentovaných IQkids, fotografická súťaž Fotografia očami detí a celoslovenská iniciatíva Rozumieme nadaným.

_____________

Dieťa vzdelávané iba školou je nevzdelané dieťa
Iniciatíva Rozumieme nadaným vychádza z poznania dôležitosti realizácie výchovno-vzdelávacieho ...

Veľký úspech mladého astronóma Alexa Dobroviča z Prešova!
V marci sa uskutočnilo okresné kolo vedomostnej súťaže „Čo vieš o hviezdach?“. V súťaži mladých astronómov ...

Prešovské nadané deti obhajovali ročníkové práce
Od skorého veku sú veľmi aktívne, majú bohatú slovnú zásobu, netypické (vzhľadom na ich vek) ...

Rozvíjanie emocionálnej inteligencie u detí
Emócie sú súčasťou spoločnosti. „Výchova citov“ pomáha zvládnuť životnú cestu každého z nás ...

Nadaní žiaci úspešne obhájili ročníkové práce
Intelektovo nadaní žiaci štvrtého ročníka zo základnej školy na Šmeralovej ulici v Prešove obhájili ročníkové práce.

Rozširovanie slovnej zásoby súčasťou mediálneho vzdelávania nadaných detí
Vplyv médií a ich pôsobenie na jednotlivca v súčasnom svete od najútlejšieho veku dieťaťa je nezanedbateľný.

Šariš Tour: Hubošovce
Poslednou zastávkou bola návšteva obce Hubošovce, ktorá leží v severovýchodnej časti Spišsko-šarišského ...

Šariš Tour: Ratvaj
Bohatým pohostením odštartovali štvrtáci spoznávanie obce ležiacej na juhovýchodnom svahu Čergova.

Škola má byť miestom ľúbezným
Pri príležitosti sviatku učiteľov sa nadané deti zo základnej školy na Šmeralovej ulici v Prešove venovali životu učiteľa, ...

Príbeh amerického bankára zo Šariša
Životný príbeh americko-slovenského podnikateľa, bankára a filantropa Michala Bosáka spoznávali nadaní štvrtáci ...

 
Návrat na obsah | Návrat do hlavnej ponuky