Iné - luboslukac.sk

Prejsť na obsah

Hlavná ponuka:

Ľuboš Lukáč

Iné

webová stránka ROZUMIEMENADANYM.SK
(celoslovenská iniciatíva Rozumieme nadaným)

webová stránka NADANEDIETA.SK / NADANEDETI.SK
(stránka žiakov 1. roč., triedy pre nadaných žiakov)

webová stránka LOGICKAOLYMPIADA.SK

(stránka celoslovenskej Logickej olympiády pre žiakov so všeobecným intelektovým nadaním)

webová stránka FOD.SK

(stránka celslovenskej internetovej súťaže Fotografia Očami Detí)

webová stránka IQKIDS.SK

(stránka určená mimoriadne nadaným deťom, ich rodičom, ale aj odbornej / laickej verejnosti)

webová stránka MLADYFOTOGRAF.SK

(stránka určená mladým fotografom - výlety, exkurzie, aktivity)

webová stránka DETIVSIETI.SK

(stránka plánu edukácie intelektovo nadaných detí)

webová stránka KND.SK

(stránka Klubu nadaných detí Prešov)

 
Návrat na obsah | Návrat do hlavnej ponuky