Ocenenia - luboslukac.sk

Prejsť na obsah

Hlavná ponuka:

Ľuboš Lukáč

Ocenenie za významný prínos v oblasti výchovy a vzdelávania detí a mládeže v meste Prešov

26. marca 2015 som, pri príležitosti Rezortného dňa pracovníkov školstva a vedy - Dňa učiteľov, bol ocenený za významný prínos v oblasti výchovy a vzdelávania detí a mládeže v meste Prešov.

Srdečná vďaka pani primátorke Ing. Andrei Turčanovej, predsedovi komisie školstva MsZ Mgr. Petrovi Krajňákovi a Mgr. Františkovi Mackovi - poverenému riadením odboru školstva, vedy a cestovného ruchu. Veľká vďaka aj všetkým mojim bývalým a terajším žiakom, ich rodičom a mojim kolegyniam, no najmä "mojim deviatakom" 2012-2013 (vy už viete). Ďakujem!

Povedali o mne:

Mgr. Ľuboš Lukáč
učiteľ, školský špeciálny pedagóg, školský logopéd


" Už 11 rokov sa venuje nadaným a talentovaným žiakom, na základnej škole na Šmeralovej ulici v Prešove. Pôsobí aj ako logopéd v sabinovskom CPPPaP, a externý vyučujúci na Pedagogickej fakulte PU v Prešove. Je autorom a organizátorom mnohých projektov, ktorých prvoradým a spoločným cieľom je žiak a komplexný rozvoj jeho osobnosti v rámci edukačnej i mimoškolskej činnosti  napr. Logická olympiáda, Mladý fotograf, Klub nadaných detí Prešov, IQ kids, Fotografia očami detí, Spoznávame Vysoké Tatry, Nadané dieťa, IQáčik - logické sústredenie, Vedecké výpravy mladých vedcov, atď. Okrem aktivít, ktorých cieľovou skupinou sú žiaci,  organizuje aj rôzne odborné semináre a stretnutia určené učiteľom, psychológom a špeciálnym pedagógom."

Ocenenie pri príležitosti Rezortného dňa zamestnancov školstva a vedy 2015

 
Návrat na obsah | Návrat do hlavnej ponuky