Odborné semináre - luboslukac.sk

Prejsť na obsah

Hlavná ponuka:

Ľuboš Lukáč

Odborné semináre

Rozumieme nadaným
odborný seminár, Pedagogická fakulta Prešovskej univerzity v Prešove (2016)
doc. PhDr. Vladimír Dočkal, CSc., Mgr. Ľubica Richmanová Fabišíková, Mgr. Blanka Tomková, PhD., Mgr. Jana Kojnoková, Mgr. Oleksandra Sirko, Erika Smoľáková,
Andrea Majtnerová, DiS. art., Mgr. Ľuboš Lukáč

Rozumieme nadaným
odborný seminár, Pedagogická fakulta Prešovskej univerzity v Prešove (2015)
PhDr. Jana Jurášková, PhD., Mgr. Martina Mátychová, PhD., PhDr. Jitka Fořtíková, Ph.D., Mgr. Ľubica Richmanová Fabišíková, Mgr. Ingrid Storinská, Adrián Bortník, Mgr. Ľuboš Lukáč


Rozumieme nadaným
odborný seminár, Pedagogická fakulta Prešovskej univerzity v Prešove  (2014)
PhDr. Jana Jurášková, PhD., Mgr. Martina Mátychová, PhD., doc. PhDr. Vladimír Dočkal, CSc., Mgr. Ľubica Richmanová Fabišíková, PhDr. Viera Jurečková, ThDr. Mária Kardis, Bc. Jana Krivjanská, Mgr. Ľuboš Lukáč

Žiak so všeobecným intelektovým nadaním v podmienkach základnej školy

odborný seminár, Pedagogická fakulta Prešovskej univerzity v Prešove (2013)
PhDr. Jana Jurášková, PhD., Mgr. Martina Mátychová, PhD., Mgr. Ľubica Richmanová Fabišíková, Mgr. Ľuboš Lukáč

Rozumieme nadaným
odborný seminár, Pedagogická fakulta Prešovskej univerzity v Prešove (2013)
Ing. Miroslav Macko,
PhDr. Jana Jurášková, PhD., Mgr. Martina Mátychová, PhD., doc. PhDr. Vladimír Dočkal, CSc., Mgr. Ľubica Richmanová Fabišíková, Mgr. Anna Vašutová, PhD., Mgr. Dominika Štefková, Mgr. Ľuboš Lukáč

Nadané deti prednášajú vysokoškolákom

prednášky nadaných žiakov ZŠ (TNFV), Pedagogická fakulta Prešovskej univerzity v Prešove (2013)

 
Návrat na obsah | Návrat do hlavnej ponuky