Odborný seminár - Ľuboš Lukáč

UČITEĽ, ŠPECIÁLNY PEDAGÓG
CELOSLOVENSKÁ INICIATÍVA ROZUMIEME NADANÝM
Mgr. Ľuboš Lukáč
Prejsť na obsah
Moja práca

Organizácia odborných seminárov Rozumieme nadaným, Iné
Rozumieme nadaným
odborný seminár, Pedagogická fakulta Prešovskej univerzity v Prešove (2017)
doc. PhDr. Vladimír Dočkal, CSc., PhDr. Jana Jurášková, PhD., Mgr. Martina Mátychová, PhD., PhDr. Alena Kollárová, PhD.,Mgr. Mária Peláková, PaedDr. Katarína Hvizdová, Mgr. Ivana Čepová

Rozumieme nadaným
odborný seminár, Pedagogická fakulta Prešovskej univerzity v Prešove (2016)
doc. PhDr. Vladimír Dočkal, CSc., Mgr. Ľubica Richmanová Fabišíková, Mgr. Blanka Tomková, PhD., Mgr. Jana Kojnoková, Mgr. Oleksandra Sirko, Erika Smoľáková, Andrea Majtnerová, DiS. art., Mgr. Ľuboš Lukáč

Rozumieme nadaným
odborný seminár, Pedagogická fakulta Prešovskej univerzity v Prešove (2015)
PhDr. Jana Jurášková, PhD., Mgr. Martina Mátychová, PhD., PhDr. Jitka Fořtíková, Ph.D., Mgr. Ľubica Richmanová Fabišíková, Mgr. Ingrid Storinská, Adrián Bortník, Mgr. Ľuboš Lukáč

Rozumieme nadaným
odborný seminár, Pedagogická fakulta Prešovskej univerzity v Prešove  (2014)
PhDr. Jana Jurášková, PhD., Mgr. Martina Mátychová, PhD., doc. PhDr. Vladimír Dočkal, CSc., Mgr. Ľubica Richmanová Fabišíková, PhDr. Viera Jurečková, ThDr. Mária Kardis, Bc. Jana Krivjanská, Mgr. Ľuboš Lukáč

Žiak so všeobecným intelektovým nadaním v podmienkach základnej školy
odborný seminár, Pedagogická fakulta Prešovskej univerzity v Prešove (2013)
PhDr. Jana Jurášková, PhD., Mgr. Martina Mátychová, PhD., Mgr. Ľubica Richmanová Fabišíková, Mgr. Ľuboš Lukáč

Rozumieme nadaným
odborný seminár, Pedagogická fakulta Prešovskej univerzity v Prešove (2013)
Ing. Miroslav Macko, PhDr. Jana Jurášková, PhD., Mgr. Martina Mátychová, PhD., doc. PhDr. Vladimír Dočkal, CSc., Mgr. Ľubica Richmanová Fabišíková, Mgr. Anna Vašutová, PhD., Mgr. Dominika Štefková, Mgr. Ľuboš Lukáč

Nadané deti prednášajú vysokoškolákom
prednášky nadaných žiakov ZŠ (TNFV), Pedagogická fakulta Prešovskej univerzity v Prešove (2013)

Iné
webová stránka ROZUMIEMENADANYM.SK (celoslovenská iniciatíva Rozumieme nadaným), webová stránka MLADYFOTOGRAF.SK (stránka určená mladým fotografom - výlety, exkurzie, aktivity),  webová stránka FOD.SK (stránka celoslovenskej internetovej súťaže Fotografia Očami Detí), webová stránka NADANEDIETA.SK / NADANEDETI.SK (stránka intelektovo nadaných detí/žiakov), webová stránka LOGICKAOLYMPIADA.SK (stránka celoslovenskej Logickej olympiády pre žiakov so všeobecným intelektovým nadaním),  webová stránka KND.SK (stránka Klubu nadaných detí Prešov).

Zahraničné zájazdy
Štrasburg (2009 - 2017)
týždenný poznávací zájazd - zúčastnilo sa 38 žiakov našej školy vďaka poslancovi EU parlamentu Vladimírovi Maňkovi. Pán poslanec podporuje víťazov rôznych projektov, ale aj žiakov zapájajúcich sa do rôznych projektov. Vďaka p. Maňkovi každoročne realizujeme množstvo aktivít - iniciatíva IQkids.sk.

Olomouc (2014)
1 dňový poznávací zájazd - zúčastnilo sa 45 žiakov.

O MNE

Učiteľ
Školský špeciálny pedagóg
Školský logopéd
Odborný metodik pre vzdelávanie nadaných detí
Vytvorené s WebSite X5

AUTOR PROJEKTOV

Rozumieme nadaným
Mladý fotograf
Fotografia očami detí
Nadané dieťa
Logická olympiáda

KONTAKT

Ľuboš Lukáč
Tel. č.: 0918 640 971
Píšte a kontaktujte:
nadanedieta@gmail.com
Ľuboš Lukáč
UČITEĽ, ŠPECIÁLNY PEDAGÓG
Návrat na obsah