OS Rozumieme nadaným - LubosLukac.sk

Ľuboš Lukáč
Celoslovenská iniciatíva
Rozumieme nadaným
Osobná webová stránka

Učiteľ, špeciálny pedagóg, logopéd
Odborný metodik - vzdelávanie nadaných žiakov
Prejsť na obsah

OS Rozumieme nadaným

Moja práca
Odborný seminár Rozumieme nadaným
Odborný seminár je (každoročne) súčasťou logickej olympiády intelektovo nadaných žiakov, a je určený pedagógom, odborným zamestnancom: psychológom a špeciálnym pedagógom, rodičom, študentom VŠ, ale aj laickej verejnosti. Hlavnou témou seminára sú prezentované príspevky odborníkmi z oblasti výchovy a vzdelávania nadaných žiakov.
Účastníkom odborného stretnutia ponúkame odborné prednášky, vystúpenia učiteľov z praxe (vyučovania nadaných žiakov), ale aj samotných nadaných detí. http://logickaolympiada.sk/odborny-seminar.html


Rozumieme nadaným
odborný seminár, Pedagogická fakulta Prešovskej univerzity v Prešove (2018)
doc. PhDr. Vladimír Dočkal, CSc., PhDr. Jana Jurášková, PhD., Mgr. Martina Mátychová, PhD.,  Mgr. Slavomíra Zajacová, Mgr. Zuzana Hudecová, Mgr. Anton Frič , Mgr. Ľuboš Lukáč, Mgr. Ingrid Storinská

Rozumieme nadaným
odborný seminár, Pedagogická fakulta Prešovskej univerzity v Prešove (2017)
doc. PhDr. Vladimír Dočkal, CSc., PhDr. Jana Jurášková, PhD., Mgr. Martina Mátychová, PhD., PhDr. Alena Kollárová, PhD.,Mgr. Mária Peláková, PaedDr. Katarína Hvizdová, Mgr. Ivana Čepová

Rozumieme nadaným
odborný seminár, Pedagogická fakulta Prešovskej univerzity v Prešove (2016)
doc. PhDr. Vladimír Dočkal, CSc., Mgr. Ľubica Richmanová Fabišíková, Mgr. Blanka Tomková, PhD., Mgr. Jana Kojnoková, Mgr. Oleksandra Sirko, Erika Smoľáková, Andrea Majtnerová, DiS. art., Mgr. Ľuboš Lukáč

Rozumieme nadaným
odborný seminár, Pedagogická fakulta Prešovskej univerzity v Prešove (2015)
PhDr. Jana Jurášková, PhD., Mgr. Martina Mátychová, PhD., PhDr. Jitka Fořtíková, Ph.D., Mgr. Ľubica Richmanová Fabišíková, Mgr. Ingrid Storinská, Adrián Bortník, Mgr. Ľuboš Lukáč

Rozumieme nadaným
odborný seminár, Pedagogická fakulta Prešovskej univerzity v Prešove  (2014)
PhDr. Jana Jurášková, PhD., Mgr. Martina Mátychová, PhD., doc. PhDr. Vladimír Dočkal, CSc., Mgr. Ľubica Richmanová Fabišíková, PhDr. Viera Jurečková, ThDr. Mária Kardis, Bc. Jana Krivjanská, Mgr. Ľuboš Lukáč

Žiak so všeobecným intelektovým nadaním v podmienkach základnej školy
odborný seminár, Pedagogická fakulta Prešovskej univerzity v Prešove (2013)
PhDr. Jana Jurášková, PhD., Mgr. Martina Mátychová, PhD., Mgr. Ľubica Richmanová Fabišíková, Mgr. Ľuboš Lukáč

Rozumieme nadaným
odborný seminár, Pedagogická fakulta Prešovskej univerzity v Prešove (2013)
Ing. Miroslav Macko, PhDr. Jana Jurášková, PhD., Mgr. Martina Mátychová, PhD., doc. PhDr. Vladimír Dočkal, CSc., Mgr. Ľubica Richmanová Fabišíková, Mgr. Anna Vašutová, PhD., Mgr. Dominika Štefková, Mgr. Ľuboš Lukáč

Nadané deti prednášajú vysokoškolákom
prednášky nadaných žiakov ZŠ (TNFV), Pedagogická fakulta Prešovskej univerzity v Prešove (2013)
Osobná webová stránka
KONTAKT
Created with WebSite X5
luboslukac.sk
Ľuboš Lukáč, Tel. č.: 0918 640 971
Email: nadanedieta@gmail.com
Rozumieme nadaným
Návrat na obsah