Súpis - činnosť - LubosLukac.sk

Ľuboš Lukáč
Celoslovenská iniciatíva
Rozumieme nadaným
Osobná webová stránka

Učiteľ, špeciálny pedagóg, logopéd
Odborný metodik - vzdelávanie nadaných žiakov
Prejsť na obsah

Súpis - činnosť

Moja práca
Množstvo článkov je publikovaných na internete. Pravidelne píšem pre internetové stránky: TASR - Školský servis, Učiteľské noviny, Prešovský informačný server, IQ kids, Nadané dieťa, Mladý fotograf, Logická olympiáda, Klub nadaných detí, atď. ...

Súpis výsledkov odbornej činnosti obsahuje zoznam mojich článkov. Články o projektoch, akciách, aktivitách publikované v printovej podobe novinármi neuvádzam, pretože ich bolo/je veľké množstvo.

Výstupy, prednášky, odborné príspevky
LUKÁČ, Ľuboš. Celoslovenská iniciatíva Rozumieme nadaným. Odborný seminár Učíme nadaných žiakov, október 2018, Prešov
LUKÁČ, Ľuboš. Klub nadaných detí. Odborný seminár Rozumieme nadaným, Pedagogická fakulta Prešovskej univerzity v Prešove, máj 2018, Prešov
LUKÁČ, Ľuboš. IQ kids - edukácia nadaných detí a žiakov. Odborný seminár Rozumieme nadaným, Pedagogická fakulta Prešovskej univerzity v Prešove, máj 2016, Prešov
LUKÁČ, Ľuboš. IQ kids - edukácia nadaných detí a žiakov. Odborný seminár Rozumieme nadaným, Pedagogická fakulta Prešovskej univerzity v Prešove, máj 2015, Prešov
LUKÁČ, Ľuboš. Logická olympiáda žiakov so všeobecným intelektovým nadaním (Týždeň vedy a techniky na Slovensku). Odborný seminár, Pedagogická fakulta Prešovskej univerzity v Prešove, december 2013, Prešov
LUKÁČ, Ľuboš. Žiak so všeobecným intelektovým nadaním v podmienkach základnej školy (Týždeň vedy a techniky na Slovensku). Odborný seminár, Pedagogická fakulta Prešovskej univerzity v Prešove, december 2013, Prešov

Organizácia konferencií, odborných seminárov
LUKÁČ, Ľuboš. Odborný seminár: Učíme nadaných žiakov. Pedagogická fakulta Prešovskej univerzity, október 2018, Prešov.
LUKÁČ, Ľuboš. Odborný seminár: Rozumieme nadaným. Pedagogická fakulta Prešovskej univerzity, apríl 2018, Prešov
LUKÁČ, Ľuboš. Odborný seminár: Rozumieme nadaným. Pedagogická fakulta Prešovskej univerzity, apríl 2017, Prešov
LUKÁČ, Ľuboš. Odborný seminár: Rozumieme nadaným. Pedagogická fakulta Prešovskej univerzity, apríl 2016, Prešov
LUKÁČ, Ľuboš. Logická olympiáda - celoslovenská olympiáda žiakov so všeobecným intelektovým nadaním. Pedagogická fakulta Prešovskej univerzity, apríl 2016, Prešov
LUKÁČ, Ľuboš. Odborný seminár: Rozumieme nadaným. Pedagogická fakulta Prešovskej univerzity, máj 2015, Prešov
LUKÁČ, Ľuboš. Logická olympiáda - celoslovenská olympiáda žiakov so všeobecným intelektovým nadaním. Pedagogická fakulta Prešovskej univerzity, máj 2015, Prešov
LUKÁČ, Ľuboš. Odborný seminár: Rozumieme nadaným. Pedagogická fakulta Prešovskej univerzity, máj 2014, Prešov
LUKÁČ, Ľuboš. Logická olympiáda - celoslovenská olympiáda žiakov so všeobecným intelektovým nadaním. Pedagogická fakulta Prešovskej univerzity, máj 2014, Prešov
LUKÁČ, Ľuboš. Žiak so všeobecným intelektovým nadaním v podmienkach základnej školy (Týždeň vedy a techniky na Slovensku). Pedagogická fakulta Prešovskej univerzity, Odborný seminár, december 2013, Prešov
LUKÁČ, Ľuboš. Logická olympiáda – celoslovenská olympiáda žiakov so všeobecným intelektovým nadaním. Pedagogická fakulta Prešovskej univerzity, máj 2013, Prešov
LUKÁČ, Ľuboš. Odborný seminár: Nadaný žiak. Pedagogická fakulta Prešovskej univerzity, máj 2013, Prešov

Rozhovory
LUKÁČ, Ľuboš. Jitka Fořtíková. In: Prešovský Večerník, 2015, 26, č. 6205, s. 6-7
LUKÁČ, Ľuboš. Jana Jurášková. In: Špeciálny pedagóg, 2015, č.1, s.77-84
LUKÁČ, Ľuboš. Vladimír Dočkal. In: Špeciálny pedagóg, 2014, 3, č.1, s.61-66
LUKÁČ, Ľuboš. Vladimír Dočkal. Portál intelektovo nadaných žiakov IQkids.sk, február 2014, www.iqkids.sk
LUKÁČ, Ľuboš. Jana Jurášková. Portál intelektovo nadaných žiakov IQkids.sk, september 2013, www.iqkids.sk
Publikačná činnosť
LUKÁČ, Ľuboš. Súťaž Fotografia očami detí vyhral Filip Kvašňák z Jakubovej Vole. In. MY Prešovské noviny, 2018, 5, č. 28, s. 26
LUKÁČ, Ľuboš. Súťaž Fotografia očami detí má svojho víťaza: Najlepší je Filip Kvašňák z Jakubovej Vole. In: Prešovský Večerník, 2018, 29, č. 6915, s.8
VAŠUTOVÁ, Anna/LUKÁČ, Ľuboš. Finálové kolo Logickej olympiády v Prešove. In: Na Pulze, 2018, 11, č. 2, s. 19
LUKÁČ, Ľuboš. Klub nadaných detí oslavuje piaty rok svojej činnosti. In: Prešovský Večerník, 2018, 29, č. 6902, s. 6
LUKÁČ, Ľuboš. Predškoláci: Ako sú na tom s logikou? In: Prešovský Večerník, 2018, 29, č. 6881, s. 2
LUKÁČ, Ľuboš. Úspešní futsalisti navštívili Klub nadaných detí v Prešove. In: Prešovský Večerník, 2018, 29, č. 6875, s. 12
LUKÁČ, Ľuboš. Nadaní žiaci z celého Slovenska preverili logické myslenie v Logickej olympiáde. In: Prešovský Večerník, 2018, 29, č. 6859, s.4-5
LUKÁČ, Ľuboš. Talenty základných škôl Šariša sa stretli v Prešove. In: Prešovský Večerník, 2018, 29, č. 6833, s. 9
LUKÁČ, Ľuboš. Talentovaný fotograf Jakub zachytáva unikátne fotografie. In: MY Prešovské noviny, 2018, 5, č. 5, s. 15
LUKÁČ, Ľuboš. Začína súťaž Talent základných škôl regiónu Šariš 2018. In: Prešovský Večerník, 2018, 29, č. 6797, s. 5
LUKÁČ, Ľuboš. Putovanie regiónom Šariša deti zaujalo. In: MY Prešovské noviny, 2017, 4, č. 18, s. 18
LUKÁČ, Ľuboš. Prešov sa stane centrom nadaných detí z celého Slovenska. In: Prešovský Večerník, 2017, 28, č. 6615, s. 5
LUKÁČ, Ľuboš. Odchovanec Juventusu Turín zavítal medzi športovcov zo Šmeralky. In: Učiteľské noviny, 2017, 63, č. 2, s. 22
LUKÁČ, Ľuboš. Odchovanec Juventusu zavítal medzi mladých. In: Prešovské noviny, 2017, 4, č. 6, s. 46
LUKÁČ, Ľuboš. Odchovanec Juventusu Turín zavítal medzi športovcov zo Šmeralky. In: Prešovský Večerník, 2017, 28, č. 6573, s. 10
LUKÁČ, Ľuboš. Mladí fotografi pri nakrúcaní Perinbaby, In: Prešovský Večerník, 2017, 28, č. 6584, s. 6
LUKÁČ, Ľuboš. Históriu mesta Prešov spoznávali v Krajskom múzeu. In: Prešovský Večerník, 2017, 28, č. 6564, s. 7
LUKÁČ, Ľuboš. Novoročné stretnutie nadaných detí. In: Prešovský Večerník, 2017, 28, č. 6554, s. 6
LUKÁČ, Ľuboš, KOJNOKOVÁ, Jana. Logická olympiáda už štvrtýkrát v Prešove. In: Na Pulze, 2016, 9, č. 3, s. 25
LUKÁČ, Ľuboš. Netradičné "cestovanie" naprieč Slovenskom. In: Prešovský Večerník, 2016, 27, č. 6535, s. 7
LUKÁČ, Ľuboš. Veda a technika na vyučovaní nadaných detí. In: Učiteľské noviny, 2016, 63, č. 10, s. 25
LUKÁČ, Ľuboš. Veda a technika na vyučovaní nadaných detí. In: Prešovské noviny, 2016, 3, č. 46, s. 20
LUKÁČ, Ľuboš. Iniciatíva Rozumieme nadaným prichádza s bohatou ponukou aktivít pre nadaných žiakov. In: Prešovský Večerník, 2016, 27, č. 6517, s. 7
LUKÁČ, Ľuboš. Štvrtáci z Prešova spoznávajú kraj, učením i cestovaním. In: Prešovské noviny, 2016, 3, č. 44, s. 20
LUKÁČ, Ľuboš. Na co še bavia našo "slovenské" dzeci. In: Prešovské noviny, 2016, 3, č. 41, s.20
LUKÁČ, Ľuboš. V Prešove oslávili Európsky deň jazykov. In: Prešovské noviny, 2016, 3, č. 39, s. 21
LUKÁČ, Ľuboš. Nadaných štvrtákov ocenili kalkulačkami. In: Prešovské noviny, 2016, 3, č. 37, s. 21
LUKÁČ, Ľuboš. "Na co še bavia našo slovenske dzeci". In: Prešovský Večerník, 2016, 27, č. 6493, s. 7
LUKÁČ, Ľuboš. Školáci si pripomenuli veľkého herca - Františka Filipovského. In: Prešovský Večerník, 2016, 27, č. 6487, s. 6
LUKÁČ, Ľuboš. Učitelia z Prešova založili Klub nadaných detí. In: Učiteľské noviny, 2016, 63, č. 7, s. 24
LUKÁČ, Ľuboš. Tretiaci získali certifikát z nemčiny. In: Prešovské noviny, 2016, 3, č. 30, s. 22
LUKÁČ, Ľuboš. Iniciatíva Rozumieme nadaným oslavuje 1. rok. In: Prešovské noviny, 2016, 3, č. 28, s. 21
LUKÁČ, Ľuboš. Celoslovenská iniciatíva Rozumieme nadaným oslavuje prvý rok. In: Prešovský Večerník, 2016, 27, č. 6424, s. 6
LUKÁČ, Ľuboš. Nadaní žiaci z celého Slovenska si preverili logické myslenie. In: Prešovský Večerník, 2016, 27, č. 6378, s.8
LUKÁĆ, Ľuboš. V Prešove sa konal odborný seminár Rozumieme nadaným. In: Prešovské noviny, 2016, 3, č. 16, s. 20
LUKÁČ, Ľuboš. Prešovský Detský kvíz opäť zaujal a zabodoval. In: Prešovské noviny, 2016, 3, č. 4, s. 16
LUKÁČ, Ľuboš. Jakub Valaštiak na Detskej Tour Petra Sagana!. In: Prešovský Večerník, 2016, 27, č. 6400, s. 11
LUKÁČ, Ľuboš. Budúci géniovia predstavili svoje záujmy. In: Prešovské noviny, 2016, 3, č. 19, s. 20
LUKÁČ, Ľuboš. Prvý Fort IQ Deň pre nadané deti je za nami. In: Učiteľské noviny, 2016, 63, č. 5, s. 16
LUKÁČ, Ľuboš. Prvý Fort IQ Deň sa uskutočnil v Prešove. In: Prešovský Večerník, 2016, 27, č. 6392, s. 6
LUKÁČ, Ľuboš. Ročníkové práce na Šmeralke zaujali. In: Prešovské noviny, 2016, 3, č. 22, s. 21
STORINSKÁ, Ingrid / LUKÁČ, Ľuboš. Sviatok práce oslávili prácou. In: Prešovské noviny, 2016, 3, č. 18, s. 20
LUKÁĆ, Ľuboš. Vyrastú z nich nádejní futbalisti?. In: Prešovský Večerník, 2016, 27, č. 6333, s. 14
LUKÁČ, Ľuboš. Mladí fotografujú Prešov. In: Prešovské noviny, 2015, 2, č. 6, s.16
LUKÁČ, Ľuboš. Talent základných škôl regiónu Šariš. In: Prešovský Večerník, 2015, 26, č. 6068, s. 2
LUKÁČ, Ľuboš. Prešov sa stane centrom nadaných žiakov z celého Slovenska. In: Prešovský Večerník, 2015, 26, č. 6132, s. 6
LUKÁČ, Ľuboš. Predškoláci, predcvičte si pamäť. In: Prešovský Večerník, 2015, 26, č. 6258, s. 9
LUKÁČ, Ľuboš. Juraj Jakubisko prezradil prešovským učiteľom perličky z pripravovaného filmu "Slovanská epopej - Tisíc rokov samoty...". In: Prešovský Večerník, 2015, 26, č. 6078, s.8-9
HREBEŇÁROVÁ, Lucia / LUKÁČ Ľuboš, Logická olympiáda intelektovo nadaných žiakov opäť na PF PU v Prešove, In: Na Pulze, 2014, 7, č. 2-4, s. 70-71
HREBEŇÁROVÁ, Lucia / LUKÁČ, Ľuboš. Žiak so všeobecným intelektovým nadaním na pôde PF PU, In: Na Pulze, 2013, 6, č.4, s.58
HREBEŇÁROVÁ, Lucia / LUKÁČ, Ľuboš. Žiak so všeobecným intelektovým nadaním na akademickej pôde Prešovskej univerzity v Prešove. In: Artuš, 2013, č.11, s.12-13
HREBEŇÁROVÁ, Lucia / LUKÁČ, Ľuboš. Logická olympiáda nadaných žiakov na PF PU In: Na Pulze, 2013, 6, č.2, s.43
LUKÁČ, Ľuboš. Do Tatier za poznaním. In: Prešovský Večerník, 2012, 23, č. 5521, s. 12
LUKÁČ, Ľuboš. Sedem najvyšších vrchov ponúklo neopakovateľné zážitky. In: Prešovský Večerník, 2012, 23, č. 5435, s. 15
LUKÁČ, Ľuboš. My sme tu doma: Sigord, Zlatá Baňa. In: Prešovský Večerník, 2011, 22, č. 5310, s. 13
LUKÁČ, Ľuboš. Krok za krokom s mladými fotografmi. In: Prešovský Večerník, 2011, 22, č. 5238, s. 15
LUKÁČ, Ľuboš. „Októbrový Štrasburg“ spoznajú aj traja víťazi FOD. In: Prešovský Večerník, 2011, 22, č. 5228, s. 14
LUKÁČ, Ľuboš. Dovidenie o rok, priatelia... . In: Prešovský Večerník, 2011, 22, č. 5223, s. 12
LUKÁČ, Ľuboš. Projekt Rodičia čítajú, deti tvoria zaujal. In: Prešovský Večerník, 2011, 22, č. 5210, s. 5
LUKÁČ, Ľuboš. Fotografia očami detí nie je len o súťaži. In: Prešovský Večerník, 2011, 22, č. 5180, s. 13
LUKÁČ, Ľuboš. Rodičia čítajú deťom, tie počúvajú a tvoria. In: Prešovský Večerník, 2011, 22, č. 5156, s. 12
LUKÁČ, Ľuboš. Patrik Herman a Dorota Nvotová v apríli na FOD. In: Prešovský Večerník, 2011, 22, č. 5152, s. 13
LUKÁČ, Ľuboš. Naj učitelia mesta Prešov. In: Prešovský Večerník, 2011, 22, č. 5149, s. 7
LUKÁČ, Ľuboš. Hľadá sa Naj učiteľ. In: Prešovský Večerník, 2011, 22, č. 5145, s. 2
LUKÁČ, Ľuboš. Fotografia očami detí – najúspešnejší ročník. In: Učiteľské noviny, 2010, 58, č.2461/08, s. 2
LUKÁČ, Ľuboš. Lietajúci Cyprián zaujal žiakov základnej školy. In: Prešovský Večerník, 2010, 21, č. 5041, s. 11
LUKÁČ, Ľuboš. Fotosúťaž Fotografie očami detí: Leto s IMT Smile. In: Prešovský Večerník, 2010, 21, č. 4988, s. 10
LUKÁČ, Ľuboš. Fotografia má veľa podôb, aj tú „táborovú“. In: Prešovský Večerník, 2010, 21, č. 4979, s. 12
LUKÁČ, Ľuboš. Fotografia očami detí. In: Prešovský Večerník, 2010, 21, č. 4970, s.2
LUKÁČ, Ľuboš. Moja škola, moja trieda. In: Prešovský Večerník, 2010, 21, č. 4897, s. 12
LUKÁČ, Ľuboš. Foto-poznávací krúžok šesťročný. In: Prešovský Večerník, 2009, 20, č. 4838, s. 7
LUKÁČ, Ľuboš. Zvečnené spomienky. In: Prešovský Večerník, 2009, 20, č. 4803, s. 11
LUKÁČ, Ľuboš. Minúty poznávania. In: Prešovský Večerník, 2009, 20, č. 4778, s. 12
LUKÁČ, Ľuboš. Vydarená škola v prírode pod končiarmi Tatier. In: Prešovský Večerník, 2009, č. 4697, s. 7
Osobná webová stránka
KONTAKT
Created with WebSite X5
luboslukac.sk
Ľuboš Lukáč, Tel. č.: 0918 640 971
Email: nadanedieta@gmail.com
Rozumieme nadaným
Návrat na obsah