Vlastné projekty - luboslukac.sk

Prejsť na obsah

Hlavná ponuka:

Ľuboš Lukáč

Vlastné projekty

Letné logické sústredenie (Vyšné Ružbachy, 2016), IQ Škola v prírode Vysoké Tatry (Nová Lesná - Starý Smokovec - Štrbské pleso - Tatranská Lomnica, 2016), Tvoríme školský rozpočet (vypracovanie školského rozpočtu, finančná gramotnosť, 2016), Kto sa hrá nehnevá (Lego Architektúra, svetové stavby, 2016), Malá logická olympiáda (Materské školy, 2015-2016), Rozumieme nadaným (celoslovenská iniciatíva, 2015-2016), Talent camp (2015), Vytvorme filmový dokument (2015), Projekt Prešov - foto projekt (2015), Deň otvorených dverí v Klube nadaných detí Prešov (2015), Talenty základných škôl regiónu Šariš (súťaž žiakov 6.-9. roč. ZŠ regiónu Šariš, 2015-2016), Vedecká výprava mladých vedcov (3-dňové sústredenie žiakov ZŠ, 2015), IQáčik (logické sústredenie žiakov 1.-4. roč.) (2014-2016), Klub nadaných detí (2013-2016), Plán edukácie nadaných detí "Deti v sieti" (100 aktivít zameraných na edukáciu žiakov so všeobecným intelektovým nadaním, 2014-2015), Malý princ očami detí (aktivity vyplývajúce z hudobného projektu Richarda Müllera - Malý princ, 2014), FOD camp - letné foto tábory pre deti (2008 - 2014), Čitateľské listy prvákov (2014), Odborný seminár Rozumieme nadaným (Pedagogická fakulta Prešovskej univerzity v Prešove, 2014), Logická olympiáda žiakov so všeobecným intelektovým nadaním (2013 - 2015), Večer talentov (2013-2015), Cesta z mesta (dopravná výchova pre žiakov 1.-2. roč., 2013 - 2014), Plán edukácie nadaných detí "Deti v sieti" (170 aktivít zameraných na edukáciu nadaných žiakov v primárnom stupni vzdelávania, 2013 - 2014), IQ kids, (2013 - 2015), Fotografia očami detí (2006 - 2015), Spoznávame Vysoké Tatry (10 akcií - výletov do Vysokých Tatier - deti z Prešova a Sabinova, 2012-2013), IQáčik (logická olympiáda, 2013 - 2014), Týždeň netradičných foriem vyučovania (2012 - 2015), Záhadné postavy našich dejín (2012), Diela klasikov slovenskej literatúry (2012), FOD Netradičné hry (2010 - 2015), Do školy bez desiaty (2010-2016), Čítame radi (2012), My sme tu doma (40 akcií - zdarma pre deti z TND, 2011, 2012), Mladý fotograf (2004 - 2015), Rodičia čítajú, deti počúvajú a tvoria (čítanie s rodičmi p. Čorejová, Macková, čítanie s M. Husovským, J. Langovou, K, Košalovou, Ľ. Richmanovou Fabišíkovou, E. Turákovou..., 2010, 2011), Moja škola, moja trieda (fotosúťaž, 2010, 2011).

 
Návrat na obsah | Návrat do hlavnej ponuky